Wednesday, November 18, 2009

Iloilo

Iloilo, our very own most precious gem,
Enchanting queen of Western Visayan realm
In our fatherland's long forgotten yesterday
Nobly printed is your colorful history.

You are the cherished home of our dear forefathers
Who, in search for freedom, scoured the seamless waters.
Fiercely defended and held in veneration
Ever from generation to generation.

Iloilo, our homeland bountiful and fair,
Your vast and verdant plains are bathed with heaven's care
By the playful waves, your hem is fondly caressed
And kissed tenderly by the sun before its rest.

Though we may be drifted by destiny someday
To a horizon hundreds of miles faraway
Back to your lap where life first dawned, we will return
With our triumph and honor, your crown we will adorn.

by: Maria Luisa Tejero Torrento__________________________________

Iloilo

-Hiligaynon, Ilonggo dialect

Iloilo, amon hamili nga hiyas
Mutya ka sang Nakatundan nga Visayas
Sa limot nga kahapon sang Pilipinas
Napagkit ang maduagon mong maragtas.
Ikaw ang pinasulabi nga puluy-an
Sadtong mga naghangad sang kahilwayan
Ginpangapinan kag ginpakabalaan
Sang mahal mong mga kaanakan.
Iloilo, matahum namon nga puod,
Duta nga ginadalo sang mga balod,
Kapatagan mo, sang langit ginatamod,
Ginahalukan sang adlaw sa pagtunod.
Bisan pa nga mapadpad sang kapalaran
Sa pinakamalayo nga gintaipan,
Ang sabak mo ang amon pagabalikan
Kag ihalad ang dungog kag kadalag-an


by: Maria Luisa Tejero Torrento
_________________________________

Iloilo
-Filipino Translation

Iloilo, minamahal naming hiyas,
Magandang mutya ng Kanlurang Bisayas
Sa limot na kahapon ng Pilipinas
Nakaukit ang makulay mong lumipas
Ikaw lamang ang tinatanging tahanan
Ng mga taong hanap ay kalayaan
Ipinagtanggol nang buong kagitingan
At idinambana sa puso't isipan.
Iloilo, marilag na lalawigan
Kasuyo ng alon sa dalampasigan
Kapatagan mo'y ng langit minamasdan
Hinahalikan ng araw sa paglisan.
Kahit na dalhin pa man ng kapalaran
Sa pinakamalayong guhit-tagpuan
Ang kandungan mo ang aming babalikan
Na handog ay tagumpay at karangalan
.


by: Maria Luisa Tejero Torrento

No comments:

Post a Comment